Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raad Haren unaniem tegen opslag biometrische gegevens

18 april 2011

De gemeenteraad van Haren heeft zich vanavond unaniem uitgesproken tegen de opslag van biometrische gegevens in een gemeentelijke database. In een motie, voorbereid door D66, op initiatief van het plaatsvervangend commissielid Oscar Keet, werd het bevoegd gezag gevraagd een krachtig signaal te geven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer.
Op grond van Europese regelgeving (die weer onder druk van Amerika tot stand is gekomen) moeten Nederlandse reisdocumenten sinds 28 juni 2009 vingerafdrukken in de chip hebben. Hoewel dat niet Europees verplicht is gesteld, heeft Nederland besloten deze gegevens op te slaan in gemeentelijke databases. In de toekomst kunnen deze gegevens mogelijk gebruik worden voor politie- en inlichtingendiensten en wie weet waarvoor nog meer. Zeker is wel dat er allerlei instanties zijn, bonafide en malafide, die belang kunnen hebben bij deze informatie. Ook zeker is dat niet kan worden gegarandeerd dat de veiligheid van de databases honderd procent is.
De opslag is een aanslag op de privacy van de inwoners en verdraagt zich niet met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en is conflictueus met artikel 11 van de grondwet.
Doordat de reisdocumenten in Nederland tevens gebruikt worden als identificatiedocument is elke burger verplicht zijn privacygevoelige informatie toe te vertrouwen aan een niet gegarandeerd veilig systeem.  Zonder ID-kaart of paspoort is het onmogelijk te gaan stemmen, een uitkering aan te vragen, een bankrekening te openen, je in te schrijven bij de KvK, een bromfietsrijbewijs te halen en je op straat te begeven.
Een inwoner die bezwaar heeft tegen de afname en/of opslag van biometrische gegevens, zal een paspoort of ID-kaart geweigerd worden. De gemeente kan in dat geval de rechten van de burgers niet honoreren en hun belangen niet behartigen.

De gemeenteraad van Haren toonde vanavond eensgezind pal te staan voor de privacy van de burgers. Unaniem werd besloten het bevoegd gezag te vragen een krachtig signaal te geven richting ministerie en Tweede Kamer.

D66 Haren

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018