Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Sociale woningbouw: alleen realisatie telt!

1 maart 2011

In 2007 sloot de gemeente Haren een convenant met woningcorporatie Woonborg. Op zes locaties zouden in de periode 2007-2014 in totaal 144 sociale huurwoningen worden gebouwd. Precies genoeg om het aantal sociale huurwoningen in Haren op peil te houden.
In een raadsbericht meldt het college nu dat van vijf van de zes plannen niets terecht dreigt te komen. De raad is in 2007 blij gemaakt met een nest dooie mussen. Het is inmiddels 2011 en er is nog geen sociale huurwoning uit het convenant gebouwd. Gezien het zware weer waarin woningcorporaties momenteel verkeren, zal het nog moeilijker zijn dan voorheen om sociale woningbouw van de grond te krijgen, maar – en dat is goede nieuws!- gelukkig hebben wij momenteel een wethouder die zeer gedreven is daadwerkelijk sociale woningen te realiseren. En dat is waar het om gaat: alleen realisatie telt!

Moties
D66 zet zich al vijfenveertig jaar in voor de bouw van voldoende en goede sociale woningen. In de raadsvergadering van 28 februari 2011 heeft D66 twee moties, een van de PvdA en een van het CDA mede ingediend. In de eerste motie wordt het college opgeroepen zich tot het uiterste in te spannen om toch wat meer van de afspraken uit 2007 te realiseren en om naar andere middelen en wegen te zoeken om sociale woningbouw te realiseren.
De andere motie betreft de mogelijkheid tot afkopen van de verplichting een zeker percentage sociale woningen te bouwen. Die mogelijkheid mag niet bestaan bij bijvoorbeeld Haren-Noord: er moeten daar werkelijk 62 sociale woningen gebouwd worden.

Fonds Sociale Woningbouw
Ontwikkelaars mogen wat D66 betreft alleen op basis van zeer goede argumenten hun verplichtingen afkopen, het mag geen kwestie zijn van vrije keus. Daar waar mogelijk moeten de woningen gewoon gebouwd. Maar er zijn omstandigheden te bedenken waarin je je af moet vragen of het mogelijk en gewenst is in bijvoorbeeld duur appartementengebouw één sociale woning te realiseren. Daar wordt niemand gelukkig van.
Uit een overzicht blijkt dat het fonds ook voornamelijk gevuld werd door bijdragen uit de bouw van dure appartementencomplexen: Heide en Watersteeg, Muntinglaan, Vondellaan. Het moet zo blijven uit dat soort projecten waar geen ontwikkelaar een sociale woning bouwt, geld te genereren. Wat D66 betreft kan de bijdrage aan dat fonds dan wel flink verhoogd worden, zoals ook al in 2007, samen met de CU en de PvdA is voorgesteld. Daar was toen geen meerderheid voor te vinden. Ook GL was tegen die verhoging.

Middelen en doel; het Woonplan
Het convenant en het fonds sociale woningbouw zijn middelen om een doel te bereiken. Het doel is het bouwen van sociale woningen. En wat dat doel aangaat heeft D66 wel enkele aandachtspunten, die betrekking hebben op het Woonplan, dat in april op de agenda staat.

1. We streven allemaal naar het bouwen van sociale woningen, maar hoeveel sociale woningen hebben wij eigenlijk nodig en wat voor soort hebben wij nodig? Eengezinswoningen, appartementen, bejaardenwoningen? Wij hebben daar helemaal geen zicht op. Is de wachtlijst het criterium?
Op basis van CBS-gegevens en actuele gegevens van Asree dat een groot onderzoek deed naar de Bouw- en Woningmarkt in de provincie Groningen, komt D66 tot een aantal van 1000. We hebben er volgens het CBS 1062. Maar er zijn ook flinke wachtlijsten. Misschien hebben we per categorie niet het juiste aantal? Of een flink aantal wordt bewoond door scheefwoners? Dat moet dan ook worden aangepakt. D66 wil graag dat er in het Woonplan duidelijkheid wordt gegeven over bestaande en benodigde aantallen en soorten sociale woningen.

2. De kwaliteit van sociale woningen. D66 vindt het belangrijk dat er veel aandacht komt voor de kwaliteit van de woningen, met name op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik en comfort.

3. De grip van de gemeente op de verkoop van sociale woningen door de corporaties en door particulieren die ooit een sociale woning kochten moet worden vergroot.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018