Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standpunt D66 in coalitieoverleg 2 juni 2012

2 juni 2012

Vandaag, zaterdag 2 juni 2012, vond er overleg plaats tussen de fractievoorzitters van VVD, D66 en PvdA, over de situatie die is ontstaan, nadat de wethouders van VVD en PvdA het vertrouwen hebben opgezegd in hun collega van D66, Gerben Pek.
Na overleg met fractie, steunfractie, bestuur en leden van D66, constateert de fractie van D66 het volgende:
– Het coalitiemanifest en de daarin geformuleerde uitgangspunten staan niet ter discussie;
– Het functioneren en de inbreng van de fractie van D66 staat niet ter discussie;
– Het werk van wethouder Gerben Pek staat niet ter discussie;
– Het gaat uitsluitend om ‘onverenigbaarheid van karakters’ (zo benoemd door burgemeester Bats).

Op basis hiervan constateert de fractie van D66 dat:
– Het coalitiemanifest de afspraken bevat waar alle partijen zich aan dienen te houden;
– Indien de geschilpunten tussen en het handelen van de drie wethouders worden getoetst aan het coalitiemanifest, wethouder Pek niet kan worden verweten dat hij zich niet aan de afspraken houdt en het voor D66 de vraag is of dat ook van de beide andere wethouders gezegd kan worden;
– Het voor de fractie van D66 een open vraag is of, in het geval van verstoorde verhoudingen, wethouder Pek het veld moet ruimen of de beide andere wethouders of het gehele college.

Hoe het antwoord op de gestelde vragen ook luidt, het is voor D66 vanzelfsprekend dat het gremium dat de wethouders heeft benoemd, tevens het gremium is dat zal moeten uitspreken of Gerben Pek zal moeten opstappen. De gemeenteraad zal dus moeten beslissen welk gevolg de onverenigbaarheid van karakters dient te hebben. Uiteraard zal D66 zich bij de mening van de meerderheid van de raad neerleggen.
Mocht de wethouder van D66 middels een motie van wantrouwen worden weggestuurd, dan zal D66 zich beraden op de vraag of er naar een vervanger wordt gezocht die zijn werk op zorgvuldige wijze kan voortzetten. Daarbij zal het belang van dat werk, dat Pek naar de mening van de fractie voortreffelijk doet, een zwaarwegende factor zijn.

Wil Legemaat, namens de fractie van D66

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018