Steun ons en help Nederland vooruit

Communicatie herindeling

Het gemeentebestuur zorgt voor goede informatie over de noodzaak van herindeling.
Daarbij wordt eerst en vooral duidelijk gemaakt voor welke problemen herindeling een oplossing is.

Het gemeentebestuur inventariseert wat inwoners belangrijk vinden; de uitkomsten worden meegenomen in het uiteindelijke standpunt van D66.

Het gemeentebestuur spant zich tot het uiterste in maatschappelijk draagvlak te creëren voor gemeentelijke herindeling. D66 zal aan een herindelingsbesluit zonder voldoende maatschappelijk draagvlak geen medewerking verlenen.

Het college betrekt de gemeenteraad en de inwoners actief en voortdurend in het herindelingsproces, ook nadat het besluit tot herindeling is genomen.

De fractie van D66 zal zich waar nodig pro-actief opstellen in het herindelingsproces, bijvoorbeeld door bijeenkomsten met de gemeenteraad(sfracties) van herindelingspartners te beleggen.

Stocksy_txp8b838818Zo0000_Medium_65629

Laatst gewijzigd op 22 november 2018