Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid en energiebesparing

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. D66 gaat uit van de volgende definitie:

Definitie ‘duurzame ontwikkeling’ Brundtland (1987):
‘Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen’.

D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw: zowel eigen gebouwen, particulier vastgoed en sociale woningbouw. Hier ligt nog een enorm verbeterpotentieel, dat veelal economisch aantrekkelijk gerealiseerd kan worden, maar in de praktijk toch blijft liggen. Omdat de energierekening voor met name gezinnen met een laag inkomen een groot deel van de uitgaven uitmaakt, ligt in woningisolatie ook een sleutel voor het verbeteren van de economische positie van deze groep. De gemeente zal hier een mix moeten toepassen van voorlichting, vereenvoudigde procedures en waar mogelijk gerichte financiële ondersteuning (in de vorm van subsidies of mogelijk maken van aantrekkelijke financiering). Nauwe en verdergaande samenwerking met woningcorporaties is hierbij erg belangrijk. Deze activiteiten leiden niet alleen tot verduurzaming, maar zorgen ook direct voor lokaal werk en voor verlaging van woonlasten.
De vervuiler betaalt! Om de bewustwording dienaangaande te vergroten is D66 een voorstander van het verhogen van het diftartarief.

Duurzaamheid is de toekomst