Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Infrastructuur: verkeer, wegenonderhoud, OV

In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel. Door het inrichten van: hoofdfietsroutes, fietscorridors, meer fietsenstallingen en P&R plaatsen bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Bij keuzes over de inrichting van wegen met een beperkte capaciteit ligt voor D66 de prioriteit bij fietsers en hulpdiensten, en daarna bij de auto.
Bijzondere aandacht moet er zijn voor: de veiligheid in de schoolomgeving, verkeersonderwijs en ‘bijscholing’ van scootmobielrijders en e-bikers.
Bij elk nieuwbouwplan van enige omvang dient met het vaststellen van het bestemmingsplan tevens een verkeersplan of -paragraaf, voorzien van een financiële onderbouwing, goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Daar waar handhaving op (wettelijke) problemen stuit, kunnen verkeersmaatregelen als matrixborden of stickers helpen het gestelde doel te bereiken.

In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel