Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landschap, buitengebied, recreatie

Het dorp Haren staat bekend als de ‘groene parel van het Noorden’ (burgemeester Klaas Weide, jaren tachtig). D66 wil dit zo houden: een vitale groene forensengemeente, ingepast in een cultuurhistorisch gezien fraai en waardevol landschap. Dit betekent niet dat Haren een openluchtmuseum moet worden: de ruimtelijke kwaliteiten dienen gekoesterd te worden, terwijl er ruimte blijft voor verantwoorde ontwikkelingen. Het zijn ook deze ontwikkelingen die Haren dynamisch, vitaal en leefbaar kunnen houden.
D66 wil dat gestreefd wordt naar meer synergie tussen recreatie en toerisme enerzijds en groen- en bosbeheer anderzijds. De economische activiteiten moeten bijdragen aan de versterking van een duurzame vitaliteit, zonder dat de landschappelijke kwaliteiten worden aangetast.
Haren is in de laatste 100 jaar uitgegroeid van een eenvoudig boerendorp tot een prachtige forensenplaats, die tot tweemaal toe (2011 en 2012) is uitgeroepen tot de beste woongemeente van Nederland. Het zijn vooral de inwoners die Haren hebben gemaakt tot wat het nu is. Zij zijn in het algemeen zeer betrokken bij het groen in hun woonomgeving en veel inwoners willen graag betrokken worden bij het groenbeheer in hun woonomgeving.
De combinatie agricultuur en duurzaam landschapsbeheer dient te worden gestimuleerd.

Het dorp Haren staat bekend als de ‘groene parel van het Noorden’