Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en openbare orde

D66 beschouwt de vrijwillige brandweer als een waardevol onderdeel van de gemeentelijke zorg voor veiligheid. Bezuinigingen op deze organisatie dienen altijd kritisch bekeken te worden: het is uitermate belangrijk dat deze dienst behoorlijk en adequaat gefaciliteerd wordt.
De oprichting van een Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke lokale veiligheidsissues. Daarom wil D66 dat de gemeenteraad een proactieve rol speelt in het vaststellen van lokale prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester-Openbaar Ministerie-Politie).
De oprichting van een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent, diens bereikbaarheid of diens verbondenheid met de wijk.
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid bij het opsporen van fraude met gemeentelijke uitkeringen (bijvoorbeeld van mensen die uitkeringen ontvangen voor alleenstaanden, maar tegelijkertijd stiekem samenwonen). Daarbij is actieve opsporing gewenst, maar deze dient wel binnen privacykaders te blijven, opgesteld door de gemeenteraad.
D66 geeft de voorkeur van de aanpak van verloedering en onveilige plekken en de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. D66 legt geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar de privacy en effectiviteit moeten wel voldoende zijn. Wanneer de gemeente overgaat tot de inzet van cameratoezicht, wordt voor deze inzet altijd een bepaalde termijn bepaald en het toezicht zal pas worden voortgezet na een evaluatie door de raad. Ook wordt een termijn bepaald voor het bewaren van de beelden.
Voor inzet van drones geldt dat dit alleen toegestaan is wanneer deze bewezen effectief zijn.
D66 is terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle door de raad en een stevige toets door Burgemeester-OM-Politie op noodzaak en proportionaliteit.

D66 is terughoudend met preventief fouilleren