Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgdomein: WMO, Participatiewet, jeugzorgtaken, welzijnswerk

D66 is van mening dat de gemeente Haren te klein is om zelfstandig de WMO, de Participatiewet en de jeugdzorgtaken uit te voeren. Daarvoor zijn meer medewerkers nodig, met specifieke kwaliteiten.
D66 vindt dat bij de uitvoering van de WMO en de Participatiewet de eigen kracht van inwoners maximaal aangesproken mag worden. Ondersteuning en zorg zijn nodig bij mensen met een afgenomen eigen kracht, maar dienen er op gericht te zijn de eigen kracht te ontsluiten, te maximaliseren en waar nodig, aan te vullen. Voor deze inwoners zal de gemeente het maximum van de schaarse middelen inzetten voor de noodzakelijke zorg en slechts zo min mogelijk voor de daarbij noodzakelijke bureaucratie. Daarbij dient altijd in het oog te worden gehouden dat zorg wordt verleend bij de zorgbehoeftige inwoners en niet vanaf een bureau. Vermindering van bureaucratische regels maakt ruimte voor creativiteit, inventiviteit en innovatie.
Het gemeentebestuur kan vertrouwen op de eigen kracht van vrijwillige initiatieven van inwoners en geeft hieraan ruimte en zo nodig faciliteiten. Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat het de inwoners zijn die de samenleving maken, en niet de overheid.
Uitvoeringsorganen voor welzijn dienen onder democratische controle te komen en te blijven.
Bij de uitvoering van de Participatiewet wil D66 dat allen die gebruik maken van deze wet, worden gestimuleerd deel te nemen aan de samenleving door middel van werk: van (aangepast) regulier werk tot vrijwilligerswerk.
Bij de uitvoering van de Jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg naar gemeenten omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd. Ook wordt het dan eenvoudiger een verbinding tot stand te brengen tussen school en werk.
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarbij is het bevorderlijk expliciet aandacht te besteden aan de 'match' tussen gezinsvoogden en gezinnen. Bij melding van verwaarlozing en misbruik handelt de gemeente snel, met oog voor de specifieke situatie en zonder dat kinderen onnodig lang in onzekerheid blijven verkeren.
Op alle zorgterreinen besteedt de gemeente aandacht aan de bescherming van de privacy van zorgcliënten.

Het WMO-loket is laagdrempelig, deskundig en klantgericht